Kategoria: TŁUMACZENIA

Lenkų autonominis judėjimas Vilniaus krašte 1989-1991. Santrauka

Vilniaus krašto autonomijos programa tai nebuvo TSRS vadovybės ar KGB iniciatyva, taip pat nebuvo primesta komunistinės nomenklatūros. Ji turėjo lenkų, kompaktiškai gyvenančių Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos, o veliau Lietuvos teritorijoje, spontaniško visuomeninio judėjimo bruožų. Politinio lūžio laikotarpiu Lietuvos lenkai, mobilizuoti nacionalinio atgimimo, stengėsi išsikovoti savo bendruomenės subjektyvumą. Jie vadovavosi tomis pačiomis prielaidomis, kuriomis vadovavosi ir lietuviai kovojantys dėl TSRS secesijos, tiek kad lenkai nepasistūmėjo iki secesinės programos.

Czytaj więcej

Autonomous movement of Poles of the Vilnius region 1989-1991. Recapitulation

The program of autonomy of the Vilnius region was neither an initiative of the leadership of the USSR nor the KGB, it also has not been imposed by the communist nomenclature. It had the attributes of the spontaneous social movement of Poles living in the territory of the Lithuanian Soviet Socialist Republic and then Republic of Lithuania. They mobilized in the wake of national awakening in times of political breakthrough and tried to win the subjectivity for their community. They were guided by the exact same reasons that drove Lithuanians to fight for secession from the USSR, although Poles never went so far to demand full independence.

Czytaj więcej
Ładuję